نوع پی ال سی

نوع خروجی دیجیتال

تعداد خروجی آنالوگ

تعداد ورودی آنالوگ

تعداد خروجی دیجیتال

تعداد ورودی دیجیتال

PLC I/O حداکثر ظرفیت

ETHERNET پورت ارتباطی