نوع صفحه نمایش

سایز صفحه نمایش

نوع پورت

قابلیت اتصال حافظه خارجی

قابلیت اتصال حافظه خارجی