سری لوازم جانبی

نوع کنتاکت

نوع جعبه

نوع محافظ کلید اضطراری

نوع برچسب کلید اضطراری

محافظ ضد آب

LED ولتاژ

مدل پایه چراغ